10 April 2010

Pencemaran Sungai yang Disebabkan Oleh Aktiviti Pengorekan Pasir Sungai Di DangiSaya telah turun ke Pekan Dangu selepas mendapat aduan daripada penduduk pekan Dangi bahawa sumber air tercemar disebabkan oleh perlombongan dan pencuci pasir di sungai Dangi. Saya berasa terkejut mengapa permit tersebut boleh diluluskab sedangan kerja-kerja di tapak tersebut akan menjejaskan qualiti air and juga alam sekitar.

Maklum balas daipada Jabatan Alam Sekitar mengatakan bahawa mereka mengesyorkan Pejabat Tanah Kuala Pilah untuk menarik balik permit kerana kawasan tersebut tidak sesuai untuk kerja-kerja perlombongan pasir.

Kerajaan harus menjelaskan kepada semua rakyat mengapakah permit dikeluarkan tanpa menghiraukan kesihatan penduduk.